KitCaixa Comunica / CaixaEscena

KitCaixa Comunica / CaixaEscena

Fundació “la Caixa”, Espanya, 2015, 2016

Co-crear una maleta educativa per a escoles, vinculada al projecte CaixaEscena partint de l’experiència prèvia dels professors que han participat en edicions anteriors i l’assessorament d’artistes escènics.

    Ideació i implementació d’una estratègia de co-creació, per dissenyar una maleta educativa vinculada al projecte CaixaEscena, incloent-hi el coneixement i experiència de professors i artistes escènics.

A partir del material extret en diferents tallers de co-creació per a les escoles de tres comunitats autònomes diferents (Catalunya, Madrid i Múrcia), el treball amb professionals de les arts escèniques, un equip de dissenyadors, lingüistes i comunicadors, i els tallers de test amb noves escoles, va néixer el KitCaixa Comunica. El KitCaixa Comunica és una maleta educativa que contribueix a millorar diferents competències dels alumnes, fent especial èmfasi en les seves habilitats comunicatives. També busca familiaritzar la comunitat educativa amb les oportunitats i potencialitats de les arts escèniques. Es va produir en castellà, català, eusquera, gallec i anglès.

Entregables:

Una maleta pedagògica o kit educatiu format per una sèrie de propostes lúdiques que exerciten la confiança personal, el domini de la veu, l’ús del cos en el llenguatge, la seguretat a l’hora d’exposar o organitzar un discurs. Tot això ho aconsegueix a partir de tècniques i jocs derivats del món de les arts escèniques.

Newsletter

Vols rebre la nostra newsletter?